logo huisartsenpraktijk poortugaaldorp
Kikkerstraat 2, 3171 GH Poortugaal
telefoon 010-5017633


Inschrijving als patiënt kan alleen na aanmelden bij de assistente.
We nemen alleen patiënten aan die woonachtig zijn in Poortugaal.
Om alle noodzakelijke persoonsgegevens van U te ontvangen,
hebben we een inschrijfformulier gemaakt.
Wilt u dit volledig invullen en daarna bij de assistente afgeven?
Ze zal ook vragen naar een kopie van identiteitsbewijs en verzekeringspas.
Per persoon moet een formulier worden ingevuld.
Wilt u de vorige huisarts vragen u uit te schrijven
en uw medische gegevens naar ons op te sturen?

Achternaam
Meisjesnaam
Voorletter(s) /Roepnaam
Geboortedatum
GeslachtMan Vrouw
Burgerlijke staat
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer(s)/
E-mail adres
Burgerservicenummer
Zorgverzekeraar
Polisnummer
Apotheek Poortugaal Rhoon Boomgaardshoek
Soort ident.doc. paspoort rijbewijs ID-kaart vreemdelingendocument
Nummer ident.doc.(Graag overhandigen aan assistente ter inzage)
Naam vorige huisarts
Geeft u toestemming om uw medisch dossier op te vragen bij uw vorige huisarts?ja nee
Inschrijven per
Handtekening
Geeft u toestemming om uw gegevens beschikbaar te stellen via het LSP?ja nee


U kunt hier ook een leeg inschrijfformulier printen en met de hand invullen.